Prim. dr Senada Begic

Želite postaviti pitanje?

Prim. dr Senada Begic

Specijalista anesteziolog i reanimatolog
Obrazovanje

1981–1988 Doktor medicine
Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

1977–1981
Gimnazija, Breza (Bosna i Hercegovina)
nosilac Zlatne značke “Ognjen Prica”

Radno iskustvo

02/1989–09/1994 Doktor medicine
Dom zdravlja “Breza”, Breza (Bosna i Hercegovina)

09/1994 – Specijalista anesteziolog i reanimatolog
Opca bolnica “Prim.dr.Abdulah Nakas”, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
1995.-1999. – specijalisticki staz.
2012. stekla zvanje “Primarijus”.
novembar 2003. – Poslijediplomski tecaj I. kategorije “Regionalna anestezija i analgezija”, Zagreb, 2003.
maj, 2001 – Edukacija o preoperativnom, perioperativnom i posteperativnom tretmanu ortopedskih pacijenata, Ankaran, Republika Slovenija.
mart 2005 – Edukacija o radu i procedurama Intenzivne njege, Ljubljana, Republika Slovenija.
decembar 2008. – Edukacija “Bazicne terme u terapiji bola”, u okviru projekta “Sveobuhvatni menadzment bola u BiH”.
septembar 2009. – Poslijediplomski tecaj I.kategorije “Ultrazvukom vodjena regionalna anestezija”, Rijeka, Republika Hrvatska.
oktobar 2011. – Tecaj I. kategorije “Mehanicka respiracijska potpora”, Dubrovnik, Republika Hrvatska.