Prim. dr Ljiljana Lončar

Želite postaviti pitanje?

Prim. dr Ljiljana Lončar

Specijalista Anesteziologije i Reanimacije

Obrazovanje

– Osnovna škola 1954 – 1962.
– Srednja škola 1962 – 1966.
– Univerzitet u Sarajevu, Medicinski Fakultet 1966 – 1972.
– Anesthesiology and Resuscitation Training – University Medical Center Sarajevo and
– Hospital “Dr. Dragisa Misovic” Beograd 1976 – 1979.
– Klinika za Ginekologiju i Akušerstvo, Sarajevo
– Hospital COHIN, Assistance Publique – Hopitauh de Paris, Maj 1998.

Kvalifikacije

Anesteziolog i reanimacija

Diplome

– 1972. MD General Medicine
– 1979. MD Anesteziologija
– 1990. stekla zvanje Primariusa

Radno iskustvo

Dom Zdravlja, Sarajevo 1972 – 1976.
– Klinika za Ginekologiju i Akušerstvo, Sarajevo 1976 – 1976.
– Državna Bolnica “Sarajevo”, Sarajevo 1992. do sada

Istraživanje

Project for the Rehabilitation of Amputees
– Participation in national and international congresses of anesthesiology