Prim. dr Ljiljana Lončar

  Želite postaviti pitanje?

  Prim. dr Ljiljana Lončar

  Specijalista Anesteziologije i Reanimacije

  Obrazovanje

  – Osnovna škola 1954 – 1962.
  – Srednja škola 1962 – 1966.
  – Univerzitet u Sarajevu, Medicinski Fakultet 1966 – 1972.
  – Anesthesiology and Resuscitation Training – University Medical Center Sarajevo and
  – Hospital “Dr. Dragisa Misovic” Beograd 1976 – 1979.
  – Klinika za Ginekologiju i Akušerstvo, Sarajevo
  – Hospital COHIN, Assistance Publique – Hopitauh de Paris, Maj 1998.

  Kvalifikacije

  Anesteziolog i reanimacija

  Diplome

  – 1972. MD General Medicine
  – 1979. MD Anesteziologija
  – 1990. stekla zvanje Primariusa

  Radno iskustvo

  Dom Zdravlja, Sarajevo 1972 – 1976.
  – Klinika za Ginekologiju i Akušerstvo, Sarajevo 1976 – 1976.
  – Državna Bolnica “Sarajevo”, Sarajevo 1992. do sada

  Istraživanje

  Project for the Rehabilitation of Amputees
  – Participation in national and international congresses of anesthesiology