Prim. dr Faruk Haverić

Želite postaviti pitanje?

Prim. dr FarukHaverić

Specijalista Ginekologije i Akušerstva

je rođen u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet u Sarajevu završio 1971 te nakon rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od 1976 godine specijalizira Ginekologiju i Akušerstvo na Ginekološko Akušerskoj klinici u Sarajevu i Porodilištu “Zehra Muidović”. U okviru specijalizantskog staža provodi 18 mjeseci na Ginekološko Akušerskom odjelu u opštoj Bolnici Zawia, Lybia.

– Od 1979 radi kao specijalista Ginekološko Akušerske klinike te asistent Medicinskog fakulteta. Kao expert zavoda za tehničku pomoć Jugoslavije radi od 1982 do 1984 u internacionalnoj bolnici St. Lukes na Malti kao ljekar specijalista na Ginekološko Akušreskom odjelu.

– Posdiplolomski studij  od 15 mjeseci iz Operatvne Laparoskopije i Histeroskopije obavlja od 1989 na Universitetu  Louisvillu Kentucky USA  gdje stiče zvanje gostujućeg Assistant Professora na odijelu Ginekologije i Akušerstva.

– Postaje član Američke ljekarske asocijacije te Asocijacije ginekološke laparoskopije AALG.

– Pred sam rat se vraća u Sarajevo te kao dio ljekarskog tima učestvuje u sanaciji posljedica granatiranja  Gradskog porodilišta.

– Dio ratnih zbivanja provodi na radu u ratnoj bolnici Hrasnica do ljeta 1993.

– Od kraja 1993 ponovo odlazi u SAD gdje radi kao saradnik na Oregon Health Sciences University (OHSU)  Portland Oregon  USA

– Od 2000 do 2001 radi kao Konsultant iz Ginekologije i Akušerstva u Hamad Medical Asocijaciji na Ginekološko Akušerskom odjelu opće bolnice  u Dohi Qatar.

– Od 2003 do 2010  radi kao Šef odjela Porođajne sale na Ginekološko Akušerskoj klinici u Sarajevu.

– Član nekoliko Ginekološko Akušerskih asocijacija sa prostora bivše države, te udruženja Ginekologa i Perinatologa BiH.

– Učesnik je  mnogih naučnih i stručnih manifestacija u zemlji i inostranstvu kao autor i koautor stručnih publikacija.