Prim. dr Emina Sarajlija – Pavlović

Želite postaviti pitanje?

Prim. dr EminaSarajlija – Pavlović

Specijalista Ginekologije i Akušerstva

je osnivać i direktor Poliklinike Sara-Vita u Sarajevu. Nakon 20 godina provedenih u Engleskoj gdje je radila u vodećim univerzitetskim bolnicama u Londonu, vratila se u Sarajevo i osnovala Polikliniku Sara-Vita.

Obrazovanje

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 28/06/1972 godine.
-Pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci provela u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu.
-Državni ispit položila 20/04/1973 godine.
-Specijalistički ispit iz Ginekologije i Akušerstva položila 06/07/1979 godine.
-Zvanje PRIMARIUS joj je dodijeljeno 31/03/1989 godine.
-Učešće na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
-Ultrasaund kurs- (teoretski i praktični) iz Ginekologije i Akušerstva, Bolnica Narodni Front, Beograd, April i Maj 1991 godine
-Colposcopy Course- Diploma in Colposcopy and Cervical Pathology, Whittington Hospital, London, March 1996.
-Planiranje porodice i kontracepcija kurs (teoretski i praktični) – Diploma of Faculty of Family Planning and Reproductive Health, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London, June and July 1999.
-Resuscitation Training Course, Newham GeneraL Hospital , London, June 2003.
-Electronic Patient Record Course,Newham General hospital, London, July 2004 godine
-Intrauterine Techniques Course, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London, 2003.
-Subdermal Contraceptive Implant Technique Course, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London, 2007.

Radno iskustvo

-1/09/1972 do 30/06/1973 profesor, Medicinska škola Sarajevo
-1/07/1973 do 30/03/1975 doktor opšte prakse, Školska Poliklinika Sarajevo
-1/04/1975 do 5/07/1979 specijalizant, Ginakološko-Akušerska Klinika, Sarajevo
-6/07/1979 do 26/04/1992 specijalista ginekolog i akušer, Ginekološko-Akušerska Klinika, Sarajevo
-1991 Ultrazvuk (teoretski i praktični) iz
-1993-1995-Whipps Cross Hospital, London Royal Sussex -1995-1997 Royal Sussex County Hospital, Brighton
-1997-1998 Nortwick Park and St’ Marks Hospital, London
-1999-2004 Newham General Hospital, London
-2004-2008 Whittington University Hospital, London
-2003-2012 Private Gynaecology Clinics in Brixton, Ealing and Harley Street, London

ČLANSTVO

-Member of Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London 1997
-Member of Faculty of Family Planning and Reproductive Health,London 1998
-Member-ship London Fellow of the Royal Society Of Medicine 2008
-General Medical Council, London 1993
-Medical Defence Union, London 2003