Namjerni prekid trudnoće - Abortus

Poliklinika Sara-Vita, vodeća ustanova u BiH u pružanju usluga prekida trudnoće nudi dvije metode abortusa: HIRURŠKI ABORTUS I ABORTIVNA PILULA - medikamentozni abortus  

               1. Hirurški abortus - tehnikom manualne aspiracije
Procedura od početka do kraja
Prim. dr Emina Sarajlija - Pavlović

U našoj Poliklinici obezbjeđujemo hiruški abortus od momenta kada je Vaš test na trudnoću pozitivan sve do 12-te sedmice trudnoće. Naš cilj je da procedura abortusa bude bezbjedna, prijatna, urađena po najboljim medicinskim standardima i da se prema Vama postupa s poštovanjem od početka do kraja. Garantujemo apsolutnu diskreciju i postupanje u skladu sa načelima medicinske etike.

Kada dođete u našu Polikliniku dobićete upitnik, odnosno obrazac, koju trebate ispuniti.
Zatim će Vas medicinska sestra uputiti i predstaviti Vašem doktoru, sa kojim ćete prvo obaviti konsultacije. Vi možete pozvati svog partnera, prijetelja  ili svog  roditelja da budu sa vama.

Za vrijeme konsultacije, doktor će Vam uzeti medicinsku istoriju, ako imate neki medicinski problem, kako bi ocijenio Vaše trenutno medicinsko stanje i pitati za tačan datum zadnje menstruacije.

Zatim, doktor će uraditi ginekološki pregled i utvrditi koliko je stara trudonća, onda uraditi ultrazvučni pregled kako bi smo tačno odredili starost trudnoće. Nakon toga će Vam doktor objasniti proceduru abortusa u detalje i daće vam informacije o metodama kontracepcije.

Za nas je veoma važno da znate da je ovo isključivo Vas izbor i Vaša odluka. Možete imati prekid trudnoće urađen isti dan ili kada to Vama odgovara.

Nakon konsultacija će vas medicinska sestra odvesti do svlačione, a zatim će te preći u operacionu salu. Prvo će Vam se izmjeriti krvni pritisak, puls i uzeti uzorak krvi (sa prsta) da bi ustanovili Vašu krvnu grupu. tj. Rh faktor.
Poslije toga će te dobiti intravenozno analgetike, naravno, ako ste se odličili za opštu anesteziju.

Dok lijek za opštu anesteziju počinje da djeluje, mi ćemo pripremiti instrumente i sa tim će procedura prekida trudnoće započeti. Doktor će spekulumom pregledati vaš grlić. Plastična cijev koja se zove kanila, uvodi se kroz grlic materice u samu matericu. Kanila je povezana sa spricom u kojoj se stvori vakum i na taj nacin se aspirira sadržaj iz materice. 

Ustvari, sama sukcija sadržaja iz materice uzme oko 2-4 minute, zavisno od veličine trudnoće. Kad to završimo mi izvadimo spekulum, odmah pregledamo materijal dobiven da bi smo utvrdili da su produkti trudnoće kompletno odstranjeni. Nakon toga premjestimo Vas u sobu za oporavak, postavimo Vas u udoban položaj kako bi ste se opustitili.

Za vrijeme i poslije procedure ako ste imali lokalnu anesteziju, osjetićete manje grčeve, jer se Vaša materica kontrahira, kako bi zaustavila krvarenje. Neke žene imaju  samo osjećaj povlačenja i pritiska u donjem trbuhu, neke samo kao kontrakcije, a neke ne osjećaju nista.

Uz opštu anesteziju, nećete osjetiti nikakve bolove.

Nakon procedure, dobićete čaj ili kafu sa keksom.

Poslije toga, Vaš doktor će doći do Vas u sobu za oporavak da provjeri da li ste dobro.i dobićete detaljna uputstva o ponašanju poslije abortusa. Ako ih imate, pripremite pitanja za doktora, kako bi na njih mogao odgovoriti. Najčešće pitanje je koliko ćete krvariti poslije abortusa. Ja moram odgovoriti da to varira, neko krvari kao normalna menstruacija, neko ne krvari prva dva dana i onda počne krvariti ali ne obilnije od normalne menstruacije.

Što se tiče bolova, oni takođe variraju. Ako ih imate, možete uzeti Ibruprofen ili Paracetamol.

U pogledu kontracepcije, možemo Vam preporučiti IUCD, depo-provera, pils i dr. i to možete početi isti ili slijedeći dan.

Što se tiče aktivnosti, većina se može vratiti normalnim aktivnostima isti dan.

Vaša slijedeća menstruacija pojaviće se 4-6 nedjelja nakon abortusa.

Prije otpusta iz Poliklinike, dobićete detaljne pismene upute o ponašanju poslije abortusa do slijedeće kontrole, i zakazaćete Vaš slijedeći kontrolni pregled.

Generalno, mi volimo da Vas vidimo za dvije sedmice na kontroli - da utvrdimo da je sve u redu, da se dobro osjećate, da nemate smetnji i da ste počeli koristiti kontracepciju ili možda imate još nekih dodatnih pitanja. Pri ovoj posjeti doktor će da uradi kontrolni ultrazvučni pregled, da se utvrdi da je nalaz uredan.

I prije zakazanog kontrolnog pregleda, ako imate naka pitanja, molimo Vas nazovite na telefon, mi smo tu da Vam pomognemo. Stojimo Vam na raspolaganju 24 sata.

Molimo Vas nemojte se ustručavati da nas nazovete, naš cilj je da se osjećate ugodno i da ste dobro informisani.

Čini mi se važnim podsjetiti da sve žene poslije abortusa imaju nešto zajedničko - znaju da mogu da zatrudne. Možda ranije niste bile sigurne. Vjerovatno Vam je sada jasno da su kontraceptivna sredstva neophodna zaštita od neželjene trudnoće.

Aspiracijska tehnika je ustvari  jedna od najbezbjednijih  operacija. Radi se u lokalnoj anesteziji ili intravenskoj sedaciji. Traje veoma kratko, 2-4 minute. Ovaj metod je najbezbjedniji i najbezbolniji za ženu i fizički i emocionalno. Kanilom (vel.4-6 mm), koja je savitljiva i lako se uvodi u matericu se aspirira sadržaj iz materice.

Ne radi se dilatacija, tj širenje grlića materice da bi se uvela kanila. Time se smanjuje rizik od kidanja i perforacije grlića i materice.

Ne radi se kiretaža, tj. struganje zidova materice metalnim instrumentom koji se naziva kireta. Iskustva pokazuju da je ovaj pristup za ženu mnogo bolji od onih koje izvode tradicionalno obučeni ljekari koji koriste veće, čvrste, plastične ili metalne kanile što zahtjeva veću dilataciju i korištenje kirete poslije sukcije.

U Poliklinici Sara-Vita, komplikacije su veoma rijetke kod abortusa aspiracijom (0.5 %). U slučaju komplikacije, klijenti se pozivaju da nam se jave direktno.
1.Infekcija je jedna od najčešćih komplikacija. I pored korišćenja sterilnih instrumenata za jednokratnu upotrebu i antiseptika,  postoji mogućnost da bakterije dospiju do materice. Znaci infekcije su visoka temperatura, bolovi u stomaku i vaginalna sekrecija neugodnog mirisa. Zato je neophodno uzeti antibiotike preventivno.
2.Zaostalo tkivo - znaci su pojačano krvarenje koje traje više od tri nedjelje, jaki grčevi, izbacivanje komada zgrušane krvi ili čak znaci trudnoće (nabrekle grudi, mučnina, zamor), koji traju više od jedne nedjelje. Ovo je veoma rijetko, jer mi pregledamo kompletan materijal dobiven aspiracijom i identifikujemo produkte trudnoće. 

 

               2. Medical abortion - abortivna pilula

Koriste se Misoprostol  tablet za prekid trudnoče. Misoprostol je analog prostaglandina E1. Interakcijom sa receptorima prostaglandina, Misoprostol uzrokuje omekšavanje cerviksa uterusa i kontrakcije materice, što rezultira u istiskivanju sadržaja materice. Misoprostol je relativno metabolički otporan i stoga ima produženo djelovanje.

Pošto se Misoprostol apsorbira kroz sluznice, može se koristiti:
-vaginalna administracija od 800µg Misoprostola, i 24 sata kasnije se ponovi druga 800µg doza Misoprostola
- bukalna administracija (stavljanje lijeka izmedu obraza i desni) i
-sublingualna administracija (stavljanje lijeka pod jezikom)
-oralna administracija

Ima ukupnu stopu dovršenosti do 85% kada se koristi u prvih devet sedmica trudnoće.
Efiksnost : Studij je pokazao raspon rezultata sa kompletnošču od 75% to 93%.
U oko 15% slučajeva gdje Misoprostol administracija ne vodi do potpunog abortusa, dodatna intervencija je nužna. Žena može uzeti dodatnu 800µg dozu Misoprostola ili će joj biti potrebna vakum aspiracija. Razlozi za aspiracijsku terminaciju uključuju: dugotrajno ili prekomjerno krvarenje, nepotpun pobačaj (ostaci tkiva fetusa u materici), ili aktivna trudnoća.

Većina žena sa intra-materičom trudnočom od devet sedmica ili manje su podobne za Misoprostol korištenje.
Kontraindikacije su:
-alergija na prostaglandin
-suspektna  ektopična trudnoća
-intrauterini device (IUD) u materici (IUD in situ). Uređaj bi trebao biti uklonjen prije primjene Misoprostola.
-teška anemija, kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti, koagulopatije ili trenutne terapije s antikoagulansima i hipertenzijom. Nema dokaza da je štetan djeci koja doje.  Medutim, žene se mogu savjetovati da bace majčino mlijeko 24 sata nakon administracije Misoprostola. Osim toga, ženama se savjetuje da se ne upuštaju u vaginalni odnos ili stavljanje išta u vaginu otprilike sedam dana nakon Misoprostol korištenja.

Nuspojave

Grčevi u trbuhu i krvarenje su obilježja samog procesa pobačaja.Mnoge žene kažu da grčevi i bolovi u trbuhu su slični onima povezane s teškim menstruacijama. Krvarenje može biti kao obilna menstruacija i prosječno trajanje krvarenja iznosi oko dvije sedmice

Prijavljene nuspojave uključuju mučninu, povračanje, proljev, vrtoglavicu, glavobolju, groznicu, osip i bol u zdjelici. U većini slučajeva, ove nuspojave su prolazne i riješe se u roku od 2-24 sata nakon Misoprostol administracije  Ove nuspojave i zdjelični bolovi mogu se tretirati s oralnim analgeticima.

Žene koja biraju koristiti Misoprostol za prekid trudnoče, trebaju biti informisane o mogučim teratogenim učincima Misoprostola koji se mogu pojaviti ako lijekovi ne izazovu pobačaj, te se trudnoča prenese do termina.

Komplikacije
Malo komplikacija je prijavljeno sa Misoprostol metodom. Medutim, žena bi trebala se obratiti ljekaru ako:
1) doživi groznicu ili podrhtavanje 24 nakon Misoprostol administracije;
2) natopi više od dva Maxi jastučića za sat u dva uzastopna sata ili, ako doživljava kontinuirano krvarenje nekoliko sedmica;
3) doživljava nagli napad od teškog krvarenja dvije sedmice ili više nakon što je uzela Misoprostol, i
4) nema ili oskudno krvari sedam dana nakon Misoprostol administracije.
U oko 15% slučajeva pobačaj je nepotpun i ili dodatna doza misoprostola ili aspiracijska intervencija je potrebna.
Prihvatljivost
Većina bolesnika pokazuju da su nuspojave podnošljive. Pacijentovo  zadovoljstvo sa vaginalnim režimom je visoka i većina bolesnika navodi da će koristiti Misoprostol metodu za buduću terminaciju, te bi također preporučili ovu metodu i drugima.

 

               KAKO IZABRATI IZMEĐU MEDICINSKOG I HIRUŠKOG ABORTUSA
Prim. dr Emina Sarajlija - Pavlović

Prije svega, treba imati na umu da su obje metode veoma efikasne i bezbjedne i da je izuzetno rijetko da se dese teže komplikacije. Sa medicinske strane gledišta, obje metode su jednake i usporedive, drugim riječima, odluka treba da bude bazirana na Vašoj životnoj situaciji, odnosno kako vi vidite sebe i vaše tijelo.

Generalno, reklo bi se da žene koje su pod stresom, imaju tendenciju da izaberu hirurški abortus. To se, prije svega, odnosi na  žene koje imaju djecu, veoma zahtjevan posao, veoma su zauzete, koje imaju malo vremena, iz razloga što je hirurški prekid trudnoće kraća intervencija, tako da se samo nakon sat vremena mogu nastaviti svakodnevne aktivnosti.

S druge strane, žene koje imaju malo više vremena, koje žele izbjeći hiruršku intervenciju, koje, zapravo žele izbjeći intervenciju doktora – stranca, imaju tendenciju za medicinski abortus. Za njih je medicinski abortus prirodniji prekid trudnoće i one ga doživljavaju mnogo prirodnijim, Iako znaju da je to, ipak, vještački izazvan prekid trudnoće.

To je kako uopšteno Vi možete bolje odlučiti između ove dvije metode.

Keep in touch with us

Možemo Vam pomoći. Nazovite nas i zakažite pregled + 38733973441

Ukoliko imate pitanja biće nam drago da Vam odgovorimo na sva!