Osoblje

Emina Pavlovic

Dr med Momir Šmitran

Rođen 30 septembra 1951 godine u Sarajevu.
Specijalista neuropsihijatar.
Homeopata (klasična homeopatija).

Oblasti specijalističkog rada
Neurologija: klinička neurologija, vođenje ambulantnih i hospitalnih pacijenata.
Psihijatrija: klinička psihijatrija, vođenje ambulantnih pacijenata.
Psihoterapija.
Homeopatija: tretman ambulantnih pacijenata po principima klasične homeopatije.

LICENCE
Licenca za samostalni rad u neuropsihijatriji, izdana od Ljekarske komore Kantona Sarajevo, 2006 godine.
Certifikat za zvanje klasičnog homeopate, London College of Classical Homeopathy, 1999 godine.

OBRAZOVANJE
Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo.
Prva Gimnazija Sarajevo, maturirao 1970 godine.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – diplomirao 1979 godine.

Specijalizacija iz neuropsihijatrije: prve tri godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu (april1989 - april1992), nastavljen specijalistički staž u Državnoj bolnici Sarajevo od 10 maja 1992 godine. Specijalistički ispit položio na Katedri za neuropsihijatriju medicinskog fakulteta u Sarajevu septembra 1994 godine.

Postdiplomski kurs: Tretman posttraumatskog stresnog poremećaja, Psihijatrijska klinika KCU Sarajevo i WHO, 1994/95

Edukacija iz klasične homeopatije, London College of Classical Homeopathy, Sarajevo, 1997-1999

PROFESIONALNA ISTORIJA
Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i preventivnoj medicini:
Načelnik Sanitetske službe u raketnoj jedinici, Zagreb, 1980-1986
Rad na superviziji zdravstvenog stanja ljudstva i planiranje preventivno-higijenskih mjera i specifičnih mjera zaštite od jonizirajućeg zračenja u raketnim i radarskim jedinicama.
Načelnik Sanitetske službe Korpusa ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, Zagreb, 1986 - 1989
Supervizija zdravstvenog stanja i preventivno higijenskih mjera u jedinicama Korpusa, sa posebnim osvrtom na praćenje zdravstvenog stanja pilotske populacije.

Specijalizacija
Ljekar specijalizant, Neurološka klinika VMA, Beograd, april 1989 - april 1991
Ljekar specijalizant, Psihijatrijska klinika VMA, Beograd, april 1991 – april 1992
Ljekar specijalizant, Državna bolnica Sarajevo, maj 1992 – septembar 1994 godine.

Specijalistički staž
Ljekar specijalista, Neuropsihijatrijsko odjeljenje Državne/Opće bolnice Sarajevo, u kontinuitetu, od septembra 1994 do danas.

Aktuelna pozicija
Šef Neuropsihijatrijskog odjeljenja  Opće bolnice „Prim.dr Abdulah Nakaš“, Sarajevo
od aprila  2011 godine.
Odjeljenje je se sastoji od Neurološkog odjelenja sa Poluintenzivnom njegom, neurološkog segmenta u sklopu Odjeljenja za anesteziju i reanimaciju (Intenzivna njega), dijagnostičkog bloka (EEG, EMNG, TCD), Neuropsihijatrijskog kabineta (ambulanta) sa prvim i kontrolnim pregledima i neuroloških i psihijatrijskih casusa, konsultativne (liason) službe za potrebe drugih odjeljenja bolnice, kao i dežurstva u sklopu Urgentnog centra bolnice, po pozivu.

DRUGI PROFESIONALNI ANGAŽMANI
Asistent na projektu i predavač, Projekat: Psihosocijalni aspekti ratne traume i trening ciljanih grupa profesionalaca, nevladina organizacija Catholic Relief Services, Sarajevo, februar 1996 – novembar 1997 godine.

Voditelj terapijskih grupa, Medical School, University of Harvard, Cambridge, Massachussets. Harvard Program in Refugee Trauma, Course: Pedagogy of Trauma, Sarajevo, 2001. Rad sa kolegama iz primarne zdravstvne zaštite u sklopu njihove edukacije na projektu.

Privatna specijalistička neuropsihijatrijska ordinacija, Sarajevo, 2008 – 2011.

KONTINUIRANA EDUKACIJA I UČEŠĆE NA KONGRESIMA
Seminar: Dječja i adolescentna psihijatrija, University of Missouri, Columbia, Sarajevo, 1996

Aktivno učešće na 20-tom Svjetskom psihijatrijskom kongresu, Madrid, 1996

Aktivno učešće na Prvom međunarodnom simpoziju o agresiji i ratu u bivšoj Jugoslaviji,
Interuniverzitetski centar, Dubrovnik, 1997              

The Center for Mind and Body Medicine, Washington, DC, Bazični seminar za profesionalce iz medicinskih, psiholoških i srodnih struka: holistički koncept zdravlja i bolesti, nošenje sa stresom, iskustvene tehnike, biofeedback, osnove autogenog treninga i vizualizacije, uloga ishrane i drugo, Minneapolis, 2003

Aktivno učešće na godišnjoj skupštini Evropskog udruženja za klasičnu homeopatiju (ECCH), Kopenhagen, 2004

Prvi Hrvatski psihoterapijski kongres, Zadar, 2008

Kongres Evropskog udruženja psihijatara, Lisabon,  2009

Međunarodni simpozijum o bipolarnom poremećaju, Brisel, 2010

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA
Udruženje psihijatara Bosne i Hercegovine
Udruženje neurologa Bosne i Hercegovine

Udruženje homeopata u Federaciji Bosne i Hercegovine


Keep in touch with us

Možemo Vam pomoći. Nazovite nas i zakažite pregled + 38733973441

Ukoliko imate pitanja biće nam drago da Vam odgovorimo na sva!